Menu
IDG Research: 1/2

Geschreven door Martijn Vet

Het Webwereld Werkgevers­onderzoek

Met het Webwereld werkgeversonderzoek onder IT-professionals hebben we inzicht gekregen in de de huidige werksituatie en gewenste werksituatie.

Door middel van open- en meerkeuze vragen hebben we de IT-professionals gevraagd naar de tevredenheid over hun huidige werkgever, het salaris en algemene waardering. Daarnaast zijn er vragen gesteld over de gewenste situatie: welke baan prefereren ze nou werkelijk, waarom willen ze voor bepaalde organisaties werken en wat zijn de belangrijkste aspecten om een overstap te overwegen? Er hebben 250 IT-professionals deelgenomen aan dit onderzoek.

Huidige werksituatie onder de ondervraagden

Opmerkelijk:

  • Het gemiddelde cijfer van de huidige werkgever is een 6,7.
  • 60% is werkzaam bij een bedrijf met meer dan 250 medewerkers.
  • 55% geeft aan dat het huidige bruto maandsalaris hoger ligt dan € 4.000,-.

3 / 25