Menu
IDG Research: 2/2

Het Webwereld Werkgevers­onderzoek

Met het Webwereld werkgeversonderzoek onder IT-professionals hebben we inzicht gekregen in de de huidige werksituatie en gewenste werksituatie.

Door middel van open- en meerkeuze vragen hebben we de IT-professionals gevraagd naar de tevredenheid over hun huidige werkgever, het salaris en algemene waardering. Daarnaast zijn er vragen gesteld over de gewenste situatie: welke baan prefereren ze nou werkelijk, waarom willen ze voor bepaalde organisaties werken en wat zijn de belangrijkste aspecten om een overstap te overwegen? Er hebben 250 IT-professionals deelgenomen aan dit onderzoek.

Gewenste werksituatie onder de ondervraagden

Wat zijn belangrijke aspecten om een nieuwe baan te overwegen?

Uitdagende werkzaamheden

Behoren uitdagende werkzaamhedentot een belangrijke aspect om een nieuwe baan te overwegen?
Ondervraagden konden alles kiezen van een 0 t/m 10 (van zeer onbelangrijk naar zeer belangrijk).

 • 0 = 4%
 • 5 = 2%
 • 6 = 2%
 • 7 = 21%
 • 8 = 40%
 • 9 = 25%
 • 10 = 6%

Meer verantwoordelijkheden

Behorenmeer verantwoordelijken tot een belangrijke aspect om een nieuwe baan te overwegen?
Ondervraagden konden alles kiezen van een 0 t/m 10 (van zeer onbelangrijk naar zeer belangrijk).

 • 0 = 6%
 • 1 = 1%
 • 4 = 2%
 • 5 = 5%
 • 6 = 10%
 • 7 = 30%
 • 8 = 39%
 • 9 = 6%
 • 10 = 1%

Erkenning van behaalde resultaten

Behoort erkenning van behaalde resultaten tot een belangrijke aspect om een nieuwe baan te overwegen?
Ondervraagden konden alles kiezen van een 0 t/m 10 (van zeer onbelangrijk naar zeer belangrijk).

 • 0 = 3%
 • 5 = 3%
 • 6 = 6%
 • 7 = 21%
 • 8 = 43%
 • 9 = 16%
 • 10 = 8%

Doorgroeimogelijkheden

Behoren doorgroeimogelijkheden tot een belangrijke aspect om een nieuwe baan te overwegen?
Ondervraagden konden alles kiezen van een 0 t/m 10 (van zeer onbelangrijk naar zeer belangrijk).

 • 0 = 4%
 • 1 = 1%
 • 4 = 3%
 • 5 = 3%
 • 6 = 12%
 • 7 = 18%
 • 8 = 36%
 • 9 = 13%
 • 10 = 10%

Afstand woon-werkverkeer

Behoort afstand woon-werkverkeer een belangrijke aspect om een nieuwe baan te overwegen?
Ondervraagden konden alles kiezen van een 0 t/m 10 (van zeer onbelangrijk naar zeer belangrijk).

 • 0 = 4%
 • 2 = 2%
 • 3 = 4%
 • 4 = 1%
 • 5 = 8%
 • 6 = 13%
 • 7 = 16%
 • 8 = 19%
 • 9 = 18%
 • 10 = 15%

Gewenste branches

In welke branche wilt u graag werkzaam zijn?

Top 5 binnen de branche Automatisering Top 5 binnen overige branches
 1. Service Provider
 2. Computer / Network Consultant
 3. Leverancier Software
 4. Telecom / Data Communicatie / ISP
 5. E-Commerce / Internet
 1. Gezondheidszorg
 2. Overheid
 3. Industrie / Chemie
 4. Onderwijs en Wetenschap
 5. Zakelijke dienstverlening

Waarom zou je over willen stappen naar een andere werkgever?

Enkele opmerkelijke quotes:

"Daar kan je mensen helpen en ondersteunen met IT en het is niet commercieel"
- wilt graag werken op een IT-afdeling in een ziekenhuis.

"Ik wil bij een bedrijf werken waar ik kan groeien, maar waar die groei ook wordt gewaardeerd in geld en arbeidsvoorwaarden"
- heeft geen voorkeur gegeven voor een bedrijf.

"Jong van geest, innovatief bezig zijn"
- wilt graag werken bij een start-up of opkomend e-commerce bedrijf.

"Er is bij deze organisatie altijd Security nodig, op vrijwel alle fronten"
- wilt graag werken bij een bank of verzekeringsbedrijf.

"Het gaat om het team, de werkzaamheden en de locatie"
- heeft geen voorkeur voor een organisatie.

4 / 25