Menu
IDG Research: 2/2

Het Webwereld Werkgevers­onderzoek

Met het Webwereld werkgeversonderzoek onder IT-professionals hebben we inzicht gekregen in de de huidige werksituatie en gewenste werksituatie.

Door middel van open- en meerkeuze vragen hebben we de IT-professionals gevraagd naar de tevredenheid over hun huidige werkgever, het salaris en algemene waardering. Daarnaast zijn er vragen gesteld over de gewenste situatie: welke baan prefereren ze nou werkelijk, waarom willen ze voor bepaalde organisaties werken en wat zijn de belangrijkste aspecten om een overstap te overwegen? Er hebben 250 IT-professionals deelgenomen aan dit onderzoek.

Gewenste werksituatie onder de ondervraagden

Wat zijn belangrijke aspecten om een nieuwe baan te overwegen?

4 / 25