Menu
Solliciteren

6 veelgemaakte fouten bij sollicitaties

Je voldoet aan de eisen, en toch lukt het niet.

Meredith Levinston gaat over het thema 'carrière' bij onze zusteruitgever CIO.com. Zij ontving afgelopen maand veel reacties op haar verzoek aan haar lezers om hun cv in te sturen. Ze wilden allemaal de hoofdprijs: hun cv laten herzien door een professional.

Toen Levinston de inzendingen doornam, viel het haar op hoe slecht veel IT-experts zichzelf verkopen. "Vele voldoen buitengewoon goed aan de functie-eisen, maar ze kunnen dit in hun sollicitatiestukken totaal niet overbrengen", schrijft ze.

Uit de stukken komt niet naar voren wat de IT-verantwoordelijke uniek maakt en welke essentiële vaardigheden en sterke punten hij of zij bezit.

Levinston stelde zes fouten vast, die telkens weer opvielen in de sollicitaties van (kandidaat-)CIO's.

1. Relevante ervaring wordt niet benadrukt

Wie solliciteert voor een CIO-functie moet in zijn sollicitatie zowel de vaardigheden als de verantwoordelijkheden van deze IT-positie bespreken. Het viel Levinston op dat kandidaten vooral technische verworvenheden noemen. De verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt, zoals het halen van targets en een juiste manifestatie als afdelingsleider, worden vaak onbesproken gelaten.

Wie solliciteert op een CIO-vacature moet echter juist ook aantonen hoe hij bij eerdere functies een meerwaarde voor het bedrijf bleek te zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van een dienst die nieuwe markten aanboorde, dat zijn positieve showcases voor aanstaande CIO's.

Bovendien moet je vermelden hoe je strategieën succesvol hebt toegepast, effectief samenwerkt met andere managers en moeilijke veranderingen doorgevoerd hebt in het bedrijf. Wie dit allemaal niet kan aantonen is nog niet rijp voor een CIO-functie, schrijft Levinston.

2. Werkervaring staat in de verkeerde volgorde

Bij het lezen van de sollicitatiebrieven viel het Levinston op dat de genoemde werkervaring vaak niet alleen niet bij de CIO-positie paste. Want als de werkervaring wel relevant bleek te zijn, dan werd daar niet voldoende gewicht aan meegegeven.

Een sollicitant moet de informatie die belangrijk is voor de beoogde baan al bij de eerste drie punten benoemen. Zo voorkom je dat de P&O-medewerker jouw cv weglegt voordat deze de belangrijkste punten heeft gelezen.

3. De meerwaarde voor het bedrijf wordt vaak vergeten in sollicitaties

Wie in zijn brief of CV een aantal projecten opsomt, moet daarbij ook altijd vermelden wat deze aan concrete resultaten voor het bedrijf opleverden. Wie bijvoorbeeld een Shared Services Center opzet, moet beschrijven hoe de klantenservice zich daarna ontwikkelde en dit het liefst aantonen met een cijferoverzicht.

4. Vermijd herhalingen in je sollicitatie

Vaak vervallen sollicitanten in herhalingen. Brieven en CV's moeten de belangrijkste vaardigheden en resultaten bevatten, maar niet meerdere keren vermeld. Levinston schrijft dat een IT-expert in zijn sollicitatie onder de titel 'Career Highlights' zijn bijzondere kwaliteiten opsomde. Drie van de twaalf punten hadden betrekking op projectmanagement-expertise. Dit had de kandidaat beter in één punt kunnen samenvatten.

5. De documenten zijn niet sluitend

De CV die je opstuurt, hoeft niet elk klein detail uit jouw oorspronkelijke curriculum vitae te bespreken. Het moest juist veel meer weergeven wat vooral van belang is voor de specifieke functie waar je aanspraak op wilt maken. Levinston raadt aan om altijd voor jezelf een vijf tot zes pagina's tellende CV achter de hand te houden, dat alle details bevat. Als je solliciteert op een bepaalde functie, dan haal je alle details weg die niet relevant zijn voor die functie en pas je de sollicitatie precies aan op die gewenste baan.

6. Ervaringen passen niet bij het handelsmerk

Levinston zag dat veel IT-verantwoordelijken zichzelf graag positioneren als sterke persoonlijkheden, visionairs, strategen of innovators. Wie dat doet, gebruikt grote woorden. En dan moet je dat met passende werkervaring en projecten kunnen aantonen. Alleen dan hebben dergelijke kreten werkelijk inhoud.

12 / 21