Menu
Carrière

In zes stappen naar je droomcarrière

Stippel slim je loopbaan uit.

Wie zijn eigen loopbaan jaarlijks analyseert, kan heel doelgericht aan carrièreplanning doen. Managers kunnen op deze manier ook medewerkers verder helpen.

Veel werknemers hebben periodiek een gesprek over hun persoonlijke ontwikkeling. Bij de voorbereiding hierop reflecteer je op je loopbaan en denk je na over je eigen wensen, doelen en de koerswijzigingen die hier misschien voor nodig zijn. 'Hoe nu verder?', is de hamvraag. Dat vraag jij je niet alleen af, hopelijk ook je leidinggevende.

Veel managers kunnen echter deze vraag slechts beperkt beantwoorden. Aan de ene kant omdat ze zich niet genoeg hebben beziggehouden met de medewerker, aan de andere kant omdat ze de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het bedrijf niet voldoende kennen.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Een persoonlijk ontwikkelingsplan is dus nodig. Zo'n plan helpt managers om de werknemer naar de volgende logische stap te begeleiden. Werknemers zouden minimaal één keer per jaar hun carrièreplan moeten updaten. Daarbij moet je niet alleen reflecteren op de functie bij je huidige werkgever, maar een horizon in het oog houden die je wilt bereiken.

Maar laten we heel eerlijk zijn: carrière-experts roepen al vele jaren, zo niet decennia, dat we een persoonlijk ontwikkelingsplan zouden moeten opstellen. Toch zien we in de praktijk het maar weinig werknemers doen. Daarom verwijzen we naar een boek, als een stimulans om toch eens hiermee te starten.

Ginny Clarke schreef het boek 'Career Mapping: Charting Your Course in the New World'. Een boek dat lessen trekt uit de systematieken van bedrijven zelf: zij schetsen elk jaar welke functies er zijn en over welke vaardigheden hun toekomstige medewerkers moeten beschikken. En ze archiveren de cv's van hun medewerkers.

Werknemers kunnen op individueel daar veel van opsteken. Voor het opstellen van een persoonlijk carrièreplan adviseert Clarke de volgende zes, eenvoudige, stappen te nemen:

1. Chronologische opsomming:

Allereerst stel je een lijst samen van de werkzaamheden die je in je beroepsleven hebt uitgeoefend, net als in een cv. Daarbij noteer je welke vaardigheden je nodig had voor elke positie.

2. Wensenlijst:

Daarna bedenk je voor jezelf waar je graag heen wilt. Daarbij kan het helpen om eerst de branche te noteren waarin je graag wilt werken en dan de functie, om zo dicht mogelijk bij de gewenste rol te komen.

3. Ontbrekende vaardigheden:

Nu zet je naast elkaar welke vaardigheden je al hebt en welke je nodig hebt voor de gewenste functie.

4. Plan voor het opdoen van nieuwe vaardigheden:

Wie weet wat er ontbreekt, kan aan de slag en deze hiaten opvullen. Clarke adviseert om in stap vier van het carrièreplan te bedenken met welke projecten, cursussen of bijscholing je de ontbrekende kennis en kunde kunt opdoen.

5. Gewenste werkgevers opsommen:

Vervolgens vraag je je af voor welke werkgevers je graag wilt werken of waar je op z'n minst meer ervaring wilt opdoen. Clarke adviseert deze overdenkingen ook aan degenen die momenteel geen functiewissel of overstap naar ander bedrijf overwegen. Want wie meer over de concurrent weet, begrijpt natuurlijk ook beter wat de eigen werkgever concurrerend maakt.

6. Netwerkdoelen:

Ook voor het netwerken adviseert Clarke een doelgerichte aanpak. Daarvoor bedenk je je wanneer je graag wilt afspreken of elkaar beter wil leren kennen. Stel jezelf elk kwartaal een nieuw concreet doel. Voordat je contact legt, bedenk dan waarom je juist met deze persoon contact wilt. Bijvoorbeeld omdat je een mentor zoekt, meer over een bepaald bedrijf wilt weten of dat je geïnteresseerd bent in een specifieke functie.

Wat hebben managers aan deze planning

Wanneer managers samen met hun medewerkers beginnen aan carrièreplanning, dan is het niet voldoende om alleen input van de medewerker te verwachten. Daarnaast moeten eisen en vaardigheden voor mogelijke functies geformuleerd worden om een overzicht te krijgen van de ontwikkelingsmogelijkheden.

Als managers een aanzet doen de carrièreplanning van hun werknemers te helpen, dan profiteren ze dubbel: ze leren niet alleen meer over de drijfveren van hun teamleden, maar kunnen tegelijkertijd beter inschatten of er intern posities vrij komen. Managers moeten zich daarbij uiteraard wel van bewust zijn dat carrièreplanning medewerkers onder bepaalde omstandigheden op het idee kan brengen om van werkgever te wisselen.

8 / 21